EPC verslag bij verkoop van een woning

Een EPC verslag bij verkoop van een woning is een document dat de energieprestatie van de woning weergeeft. Het EPC verslag wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige, die de woning inspecteert op verschillende aspecten, zoals de isolatie, de verwarming, de ventilatie en de zonne-energie. Het EPC verslag bevat een energiescore, die aangeeft hoeveel energie de woning verbruikt per vierkante meter per jaar, en een energielabel, dat de woning een letter geeft van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverspillend). Het EPC verslag geeft ook tips om de energieprestatie van de woning te verbeteren.

Een EPC verslag bij verkoop van een woning is verplicht voor alle woningen die voor 2001 gebouwd zijn of waarvan de elektrische installatie sinds 1981 niet meer gekeurd is. Het EPC verslag moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te koop wordt aangeboden, en moet overhandigd worden aan de koper bij de ondertekening van de verkoopakte. Het EPC verslag is 10 jaar geldig, tenzij er ingrijpende energetische renovaties worden uitgevoerd. Een EPC verslag bij verkoop van een woning kost gemiddeld 150 à 200 euro (incl. btw) per keuring.

Een EPC verslag bij verkoop van een woning is dus een belangrijk document voor de koper en de verkoper van een woning. Het geeft een objectief beeld van de energiezuinigheid van de woning, en kan een invloed hebben op de verkoopprijs, de onderhandeling en de financiering. Het stimuleert ook de eigenaars om hun woning energie-efficiënter te maken, wat goed is voor het milieu en de portemonnee.

Scroll naar boven