Home

“Laat u bijstaan door een vastgoedexpert voor de uitvoering van een aantal taken,

zodat u zich kan focussen op wat écht telt.”

VASTGOEDDIENSTEN

OPMAAK OF AANVRAAG ATTESTEN EN KEURINGEN.

Wanneer u uw woning wenst te verkopen zijn er enkele attesten verplicht. Zoals een EPC-verslag, Elektrische keuring, Asbestattest, stookoliekeuring, ….

U kan deze aanvragen via ons!

VASTGOED DOCUMENTEN OPVRAGEN

Wenst u uw woing of appartement et verkopen dat heeft u heel wat documenten nodig. Zoals een bodemattest, kadastrale legger, recht van voorkoop, watertoets,… . We begeleiden jou hierin of vragen deze op voor u

attesten en keuringen
immomakelaarster die een schattingsverslag opmaakt

VASTGOEDTAXATIE

Waardebepaling van onroerende goederen. Na afloop ontvangt u een gedetailleerd schattingsverslag inclusief foto’s, kadastrale gegevens, een indicatief indelingsplan en een uitgebreide berekening.

Asbestattest

Een asbestattest is een officieel document dat aangeeft of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw (woning, appartement, kantoorgebouw, …). Dit is van cruciaal belang om de veiligheid en gezondheid van de bewoners of gebruikers te waarborgen. Asbest is een vezelachtig mineraal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Echter, vanwege de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan blootstelling aan asbestvezels, is het gebruik ervan in de bouwsector verboden sinds eind 2000. De productie van asbesthoudend bouwmateriaal werd verboden in 1998 en het gebruik ervan kon tot 31/12/2000.

Het asbestattest wordt opgesteld door een erkend asbestdeskundige. De asbestdeskundige een grondige inspectie van het gebouw doen. Tijdens deze inspectie wordt gekeken naar mogelijke bronnen van asbest, zoals isolatiemateriaal, dakbedekking, vloerbedekking, en andere materialen. Indien er asbest wordt aangetroffen, zal het attest de locatie en de conditie van het asbest gedetailleerd beschrijven.

asbest inspectie rapport aan het maken is van een woning
elektriciteitskast klaar voor een elektrische keuring om afgekeurd te worden

Elektriciteitskeuring

Een elektriciteitskeuring, ook wel bekend als een elektrische keuring of keuring van de elektrische installatie, is een inspectieprocedure die wordt uitgevoerd om de veiligheid en conformiteit van een elektrische installatie in een woning of gebouw te waarborgen. Het hoofddoel van deze keuring is om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en regelgeving, en veilig kan worden gebruikt. Het uitvoeren van een elektriciteitskeuring is van essentieel belang om de veiligheid van de bewoners of gebruikers van een gebouw te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie aan de geldende normen voldoet. Het is sterk aan te raden om bij de aankoop of verkoop van onroerend goed aandacht te besteden aan de status van de elektrische installatie en eventuele vereiste keuringen.

Stookolieattest

Laat uw mazouttank of stookolietank keuren conform alle regels om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen. Voor het onderhoud van een mazouttank gelden een aantal verplichtingen, en het is belangrijk om een expert onder de arm te nemen voor uw wettelijke mazouttank keuring. Zo bent u ook in orde voor uw verzekering. De keuring van uw mazouttank is erg belangrijk voor uw eigen veiligheid en om grote kosten te vermijden. Daarom is u verplicht om uw mazouttank regelmatig te laten keuren. De periodiciteit hangt af van de inhoud van de tank, de plaatsing ervan (ondergrondse tank of bovengrondse tank) en de locatie van de tank. Bij verkoop van uw woning zal u dit attest ook moeten kunnen voorleggen aan uw koper.

Futurische keuring van een stookolietank
EPC labels woning De woondienst energiezuinigheid

Energieprestatiecertificaat (EPC)

EPC staat voor Energieprestatiecertificaat, en het geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. De energiescore op het certificaat is een getal dat aangeeft hoeveel primaire energie nodig is om de woning te verwarmen, uitgedrukt in kW/m². Een lager EPC-score betekent dat minder energie nodig is om het gebouw te verwarmen. Bij het verkopen of verhuren van een woning is het verplicht om een EPC-document te kunnen voorleggen. Soms is een EPC ook nodig als bewijs voor premies, subsidies of renovatie. Het energieprestatiecertificaat wordt bepaald door een energiedeskundige die een inspectie uitvoert van het gebouw. De deskundige zal verschillende factoren overwegen om de energieprestaties van het gebouw te beoordelen, zoals de isolatie, ventilatie, en het type van verwarmings- en koelingssystemen.

Scroll naar boven