Hoe wordt bouwafval opnieuw verwerkt?

Of je nu gaat bouwen of renoveren, er ontstaat altijd enorm veel bouwafval. Heb je jezelf al eens afgevraagd wat er met dit bouwafval gebeurt? Wij lichten een tipje van de sluier:

Verzameling en transport

De eerste stap van de afvalverwerking is de verzameling ervan. Afhankelijk van het volume kan je hiervoor een big bag of een container gebruiken. Let er wel op dat alles wordt gescheiden. Verzamel papier/karton, metaal, hout, puin, organisch afval… in aparte zakken of containers. Dat vereenvoudigt de verwerking. Je mag dus niet alles zomaar bij elkaar gooien.

Nadien wordt het ingezamelde afval naar een containerpark of verwerkingsfaciliteit in de buurt getransporteerd. Het is belangrijk om te weten dat je voor het transport van gevaarlijke afvalsoorten, waaronder afval met asbest, speciale voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden.

Sortering

In het recyclagepark of de verwerkingsfaciliteit wordt het afval verder gesorteerd om verschillende materialen te scheiden. Dat gebeurt deels door machines en deels door handenarbeid. Het doel is om alle afvalstromen optimaal uit te splitsen.

Recyclage

Materialen zoals papier, karton, plastic, glas en metaal kunnen worden gerecycled. Tijdens een recyclage worden deze materialen verwerkt tot nieuwe producten. Hierdoor vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat goed is voor het milieu.

Compostering

Organisch afval, bijvoorbeeld uit het aanleggen van de tuin, kan worden gecomposteerd om compost te produceren, een natuurlijke meststof voor de bodem. Ook hier is het belangrijk dat het organisch afval zuiver is en bijvoorbeeld geen stukken metaal of baksteen bevat.

Verbranding

Sommige soorten afval, zoals niet-recycleerbare plastics, worden gebruikt als brandstof voor energieopwekking. Ze worden verbrand in grote ovens, die op hun beurt stoom produceren om turbines aan te drijven die elektriciteit produceren.

Storten

Spijtig genoeg zijn niet alle afvalstoffen recyclebaar of geschikt voor energieopwekking. Het resterende bouwafval wordt veilig gestort op stortplaatsen. Hierbij worden de nodige maatregelen genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Bewust omgaan met bouwafval

Het verwerken van bouwafval is één ding. Bewust omgaan met bouwafval is de prioriteit:

  • Probeer materialen te hergebruiken bij renovaties of sloopwerkzaamheden. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.
  • Demonteer structuren zorgvuldig om materialen te behouden en te kunnen hergebruiken (zonder schade).
  • Sorteer bouwafval bij de bron in verschillende categorieën zoals hout, metaal, beton en gipsplaat.
  • Kies bij nieuwbouw of renovaties voor materialen die gemakkelijk recyclebaar zijn.
  • Ontwerp energiezuinige gebouwen om de behoefte aan frequente renovaties te verminderen.
  • Plan het bouwproces zorgvuldig om onnodig afval te minimaliseren.
  • Kies leveranciers die zich inzetten voor duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken.

 

Scroll naar boven