Keuring Stookolietank

De keuring van een stookolietank is een verplichte controle die de veiligheid en de kwaliteit van de tank nagaat. De keuring moet gebeuren door een erkende technicus of milieudeskundige, die een attest aflevert na de keuring. De keuring is nodig om te voorkomen dat de tank lekt en zo het grondwater of de bodem vervuilt. De keuring is ook belangrijk voor de verkoop van een woning met een stookolietank.

De keuring van een stookolietank hangt af van het volume, de plaatsing en de ligging van de tank. Er zijn twee soorten keuringen: een keuring vóór de ingebruikname en een periodieke keuring na de ingebruikname. De keuring vóór de ingebruikname is altijd verplicht, zowel voor ondergrondse als bovengrondse tanks. De periodieke keuring na de ingebruikname is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Een ondergrondse stookolietank met een volume van minder dan 6.000 liter moet om de 5 jaar gecontroleerd worden. Als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt, moet de keuring jaarlijks gebeuren.
  • Een ondergrondse stookolietank met een volume van meer dan 6.000 liter moet om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek. Als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt, moet het beperkt onderzoek jaarlijks gebeuren en het grondig algemeen onderzoek om de 10 jaar.
  • Een bovengrondse stookolietank met een volume van minder dan 6.000 liter moet sinds 1 maart 2009 niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de keuring bij de plaatsing is verplicht. Er is één uitzondering: als er op het laatste onderhoudsattest staat dat de volgende controle vóór 1 maart 2009 moest gebeuren, dan is er nog een laatste keuring nodig.
  • Een bovengrondse stookolietank met een volume van meer dan 6.000 liter moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 20 jaar een grondig algemeen onderzoek. Als de tank een volume van meer dan 20.000 liter heeft, moet het grondig algemeen onderzoek om de 10 jaar gebeuren.

De keuring van een stookolietank is dus een essentiële maatregel om de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de tank te garanderen. Het is ook een wettelijke verplichting voor de eigenaar of de huurder van de tank. Bij de verkoop van een woning met een stookolietank moet de verkoper een geldig keuringsattest kunnen voorleggen aan de koper.

Scroll naar boven